Archive for the Category » ประเทศเวียตนาม «

เวียตนามกลาง17-20 เม.ย 57

เชิญทัศนศึกษาประเทศเวียตนาม สัมผัสวิถีชีวิตของประชาชนชาวลาว สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

ส่วนกลางของประเทศเวียตนาม ชมร่องรอยสงครามเวียตนาม   ชมเมืองกวางจี  ดองหา เมืองเว้
เมืองดานัง นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมทัศนียภาพเมืองท่องเที่ยวบานา เมืองฮอยอัน
ดินทางโดยรถบัสนำเที่ยวปรับอากาศ ชั้น 1

วันที่ 17-20 เมษายน 2557

วันแรก      17 เมษายน 2557      มุกดาหาร ประเทศลาว  ประเทศเวียตนาม.
วันที่สอง   18 เมษายน  2557 เมืองเว้    ดานัง    เมืองฮอยฮัน.
วันที่สาม   19 เมษายน 2557 เมืองฮอยฮัน     เมืองดานัง.
วันที่สี่        20 เมษายน  2557 เมืองเว้  มุกดาหาร ประเทศไทย

หมายเหตุ  ****  รับที่ขอนแก่น  7,900 บาท  ****

V3.8500 17-4-57

ชมภาพเวียตนามกลางได้ที่ http://www.samarttour999.com/book/?p=779

samarttour999 -028samarttour999 -022V062555samarttour999 -101

Share

เวียตนามกลาง V3.7900 23-26

เชิญทัศนศึกษาประเทศเวียตนาม สัมผัสวิถีชีวิตของประชาชนชาวลาว สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
ส่วนกลางของประเทศเวียตนาม ชมร่องรอยสงครามเวียตนาม   ชมเมืองกวางจี  ดองหา เมืองเว้ เมืองดานัง
นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมทัศนียภาพเมืองท่องเที่ยวบานา เมืองฮอยอัน เดินทางโดยรถบัสนำเที่ยวปรับอากาศ ชั้น 1

วันที่ 23 – 26  มิถุนายน 2556

วันแรก   23 มิถุนายน  2556    มุกดาหาร  ประเทศลาว  ประเทศเวียตนาม.
วันที่สอง 24 มิถุนายน2556   เมืองเว้    ดานัง    เมืองฮอยฮัน.
วันที่สาม 25 มิถุนายน 2556   เมืองฮอยฮัน     เมืองดานัง.
วันที่สี่      26 มิถุนายน 2556    เมืองเว้  มุกดาหาร ประเทศไทย

คลิกที่นี่เพื่อโฟลดไฟล์ pdf

Share

ภาพทัวร์ เวียตนามกลาง

ภาพกรุ๊ปทัวร์ เวียตนามกลาง เว้ฮอยอันดามัน และ บานา

พี่เรียมได้นำคณะของคุณแม่ซู (คุณแม่ของคุณหนุ่ม ศรราม เทพพิทักษ์) ราคาถูกแสนถูก พักสบายที่โรงแรม 4 ดาว อาหารอร่อย สนุกสนานประทับใจ เจ้าของทัวร์บริการเอง  โดย ดร.สามารถ และ คุณเรียม จุฑามาศ

Share

ภาพทัวร์ เวียตนามเหนือ

กรุ๊ปทัวร์ ท่องเที่ยวเวียตนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ ซาปา ลาวไก

สาวๆ สนุกสนานกับการเมืองซาปา ที่แสนจะสวยงาม

Share

คลังรูปภาพ ซินจ่าว เวียตนาม เขาบานา

Share